صفحه اصلی  >> مشتریان ما >> گروه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ای...

 

گروه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ای:

یکی از حوزه های تخصصی موسسه فرهنگی و هنری پویندگان توسعه پارس، متمرکز بر "گروه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ای" می باشد. کارشناسان، متخصصان و هنرمندان این مؤسسه در کنار یکدیگر و با بهره گیری از حوزه ی تخصصی، همواره در بخش های مختلف تحقیقات، مشاوره بازاریابی، مشاوره و ارائه برنامه جامع تبلیغاتی، بخش های اجرایی و هنری و... امر تبلیغات همه جانبه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ای متعددی را ساماندهی و اجرا نموده، در حوزه تولید و ساخت فیلم های صنعتی، مجامع، آموزشی، داستانی، تصویربرداری از تمامی مراسم رسمی، مستند و در اختیار قرار دادن تجهیزات و... تا کنون افتخار همکاری در پروژه های مشروحه زیر را داشته است:

 

بانک شهر

بانک شهر

بانک صنعت و معدن

بانک مهر اقتصاد

بانک حکمت ایرانیان

بانک قوامین

بانک صادرات ایران

بیمه مرکزی جمهوری

بانک سرمایه

بانک آینده

بانک تجارت

بانک سینا

بانک سپه

بانک دی

   
 

بانک البرز

بیمه معلم

بیمه نوین

بیمه سرمد

بیمه ایران

 
 

© تمامی حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار گروه توسعه پارس می باشد.
خانه   |   درباره ما   |   خدمات ما   |   مشتریان ما   |   افتخارات   |   همکاری با ما   |   ارتباط با ما